Нормативні документи – СЗШ І-ІІІ ст.№2 с.Городківка

1.   Державний стандарт базової середньої освіти 2020 рік https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti

2.   Типова освітня програма 5-9 клас 2021 рік https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/602/fd3/0bc/602fd30bccb01131290234.pdf

3.   Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-osoblyvostej-organizatsiyi-osvitnogo-protsesu-5-klasah-nush/

4.   Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2021 № 498 “Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0682-21

5.   Типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

https://drive.google.com/file/d/1t0zbJlVO7Ujr9OseAKSCYPhd2Al6nqd2/view

6.   Перелік навчальної літератури на 2021-2022 н.р. https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/

7.    Новий закон про ліцеї https://nus.org.ua/articles/novyj-zakon-pro-litseyi-chy-zaprovadzhuye-vin-spravzhni-zminy/

8.    Всеукраїнська школа он-лайн   https://lms.e-school.net.ua/

9.    Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text

10.  Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації

 https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf

11.  Наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 “Деякі питання організації дистанційного навчання”

https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-distancijnogo-navchannya-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-94735224-vid-28-veresnya-2020-roku

12.  Лист Міністерства освіти і науки України від 1/10-3101 від 23.07.2021 “Щодо особливостей організації навчання”

https://www.schoollife.org.ua/shhodo-osoblyvostej-organizatsiyi-navchannya-u-2021-2022-n-r/

13.    При посиленні карантину навчальні заклади працюватимуть лише за умови наявності 80% вакцинованого персоналу

https://moz.gov.ua/article/news/pri-posilenni-karantinu-navchalni-zakladi-pracjuvatimut-lishe-za-umovi-najavnosti-80--vakcinovanogo-personalu

14.    Абетка директора школи https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/abetka%20dlya%20directora.pdf

15.  Концепція розвитку природничо-математичної (STEM-освіти) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text

16.  Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenmin-do-polozhennya-pro-a1094

17.  Електронні версії підручників https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/

18.  Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2021/2022 н.р. Лист ІМЗО від 11.08.2021р. №22.1/10-1775

https://imzo.gov.ua/2021/08/16/lyst-imzo-vid-11-08-2021-22-1-10-1775-metodychni-rekomendatsii-shchodo-rozvytku-stem-osvity-v-zakladakh-zahal-noi-seredn-oi-ta-pozashkil-noi-osvity-u-2021-2022-navchal-nomu-rotsi/

19.  Методичні рекомендації для працівників центрів професійного розвитку педагогічних працівників, керівників і педагогічних працівників закладів освіти щодо використання в роботі професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», розроблені працівниками сектора професійного розвитку педагогічних працівників Державної установи “Український інститут розвитку освіти”.

https://uied.org.ua/metodichni-rekomendaczi%D1%97-dlya-praczivnikiv-czentriv-profesijnogo-rozvitku-pedagogichnih-praczivnikiv-kerivnikiv-i-pedagogichnih-praczivnikiv-zakladiv-osviti/

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше