Головною метою діяльності ліцею є:

забезпечення всебічного розвитку, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності, громадянської позиції.


Головними завданнями ліцею є:

  • виховання громадянина України;
  • формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
  • виконання вимог Державних стандартів початкової загальної освіти, базової середньої освіти та профільної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;
  • виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини i громадянина;
  • реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
  • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
  • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження i зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти.
Територія обслуговування: с.Крихівці Івано-Франківської міської ради (крім вул. Слобідська, вул. Веселкова, вул. Довженка) 
Мова освітнього процесу
 - українська.

З 1-го класу учні вивчають англійську мову. З 5-го по 9-й - німецьку мову.

З вересня 2019 року ліцей перейшов на двозмінне навчання.

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше